Trâm Anh đẻ rồi, thế bao giờ thì Justatee đẻ ra MV "Thằng điên" thế?

Trâm Anh đẻ rồi, thế bao giờ thì Justatee đẻ ra MV "Thằng điên" thế?
Superstar

Các fan cũng sắp phát điên vì chờ đợi Justatee tung MV "Thằng điên". Chờ từ lúc Trâm Anh chưa đẻ đến lúc Trâm Anh đẻ rồi sao mãi chưa thấy MV đâu?