Sau 2 năm đóng băng, EXID trở lại với đội hình 5 thành viên

Sau 2 năm đóng băng, EXID trở lại với đội hình 5 thành viên
KPOP

Trở lại lần này sau 2 năm vắng bóng tại thị trường KPOP, EXID mang đến những 2 điều bất ngờ dành cho các Leggo