Đây chính là nhóm nhạc huyền thoại học giỏi nhất Kpop, anh nào cũng có bằng Thạc sĩ

Đây chính là nhóm nhạc huyền thoại học giỏi nhất Kpop, anh nào cũng có bằng Thạc sĩ
KPOP

Hầu hết các thành viên đều có được tấm bằng Thạc sĩ, thậm chí là Tiến sĩ dù vẫn là những thần tượng nổi tiếng với lịch trình bận rộn.